Wat is het verschil tussen Hindoeïsme en Boeddhisme?

Hindoeïsme en Boeddhisme zijn religies die vaak met elkaar verward worden, omdat ze beide gekend zijn uit Aziatische landen. Maar er is wel degelijk een verschil tussen deze godsdiensten. Hindoeïsme kent haar meeste aanhangers in India. Maar ook in andere landen zoals Nepal, Sri Lanka en Indonesië vinden we veel Hindi. Principes zoals karma en dharma (je daden hebben allemaal gevolgen) zijn belangrijk in deze godsdienst. Het Hindoeïsme is een samensmelting van verschillende plaatselijke religies en tradities en heeft dus geen echte stichter. Het Boeddhisme heeft wel een stichter, Siddharta Gautama, die nu beter bekend is als Boeddha. In het Boeddhisme gelooft men dat je, telkens nadat je sterft, wederom geboren wordt, men gelooft dus in reincarnatie. Boeddhisten geloven ook dat je, door een goed en sober leven te leiden in navolging van Boeddha, uit deze vicieuze cirkel kan ontsnappen. En daardoor het Nirwana, ofwel de opperste staat van geluk zult bereiken. Hindi kennen verschillende Goden, zoals Brahma, Shiva en Vishnoe, die allemaal een andere kant van dezelfde God vertegenwoordigen. In het Boeddhisme kent men maar één God, Boeddha. Het Hindoeïsme en Boeddhisme verschillen ook met betrekking tot geschreven teksten. Het Hindoeïsme bestaat namelijk ook in geschriften, terwijl het Boeddhisme geen heilige teksten kent.

(Visited 8,436 times, 7 visits today)